НачалоЦарува Господ Йеова
4. Царува Господ Йеова
1. Царува Господ Йеова,
Престолът Му възвишен е;
И Неговите облекла
Са светлост и величие.

2. Божята слава е во век;
И толкоз силно тя блещи,
Око на смъртен человек
Не може нея да стърпи.

3. През древни Негови дела
Премъдростта Му се яви;
Лукави намерения,
Кроежи адски Той смути.

4. Всесилна и простряна е
Ръката на Сионский Цар;
Ще се изпълни волята
На тоз всемирен Господар.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор