НачалоГодини малко ощ
364. Години малко ощ
1. Години малко ощ
Ще минат и тогаз,
Със светите починали,
Ще срещнем наший Спас.
    За този близък ден,
    Христе, ни приготви,
    С Твоята драгоценна кръв
    Душите ни измий!

2. Зли бури малко ощ
Ще бият наший бряг
И ний ще стигнем в мир блажен
И тишина во век!
    За този мирен ден и пр.

3. Ощ малко скръб ще тук
Да притеснява нас
И скоро всите ни сълзи
Отри ще наший Спас.
    За този славен ден и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти