НачалоДано Бог милостиво мен
178. Дано Бог милостиво мен
1. Дано Бог милостиво мен
Да води в Своя път;
Да ми дарува всеки ден
Своята благодат!

2. Моля, отгоре Духа Си
Прати, о, Боже мой;
И нека Той в сърцето ми
Втълпи закона Твой.

3. Очите ми Ти отвърни
От всяка суета;
От лицемери ме пази;
Пази ме от лъжа.

4. Моите стъпки утвърди
По Словото Свое;
Чисто и искрено прави
Слабото ми сърце.

5. Като изгубена овца
Далеч се скитах аз;
Върни ме Ти в кошарата,
О, Пастирю, мой Спас.

6. Крепи ме, моля, в бъдеще
Да ходя в Твоя път,
И веч ни сърце, ни ръце
Против Теб да грешат.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти