НачалоМен Исус е възлюбил
449. Мен Исус е възлюбил
1. Мен Исус е възлюбил,
Колко благ към мен е бил,
О, да бъда аз готов
Да приема таз любов!
    Ей, мен обича,
    Ей, мен обича,
    Ей, мен обича,
    Сам Той ми го каза.

2. Колко ме обича Той!
Във небесния покой
Мене слаб да прибере,
Слезе тука и умре.
    Ей, мен обича и пр.

3. В славата Си и сега
Люби малките деца:
Те са грешни, Той е благ,
Те са слаби, Той е як.
    Ей, мен обича и пр.

4. Ако тука слушам аз
Преблагия Негов глас,
Кога умра, при Себе
Ще ме вземе на небе.
    Ей, мен обича и пр.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор