НачалоАз съм странен
396. Аз съм странен
1. Аз съм странен, аз съм пришлец тук
Мога да остана само една нощ.
Не ме забавяйте, аз отивам
Гдето тече вода на живота!
    Аз съм странен, аз съм пришлец тук,
    Мога да остана само една нощ.

2. Блести вечно там светлината:
Аз желая много да я видя там,
В една земя чужда аз бях странен,
В пуста земя аз бях окаянен.
    Аз съм странен, аз съм пришлец тук,
    Мога да остана само една нощ.

3. На земята гдето отивам
Слънце, славно слънце, е Спасителят.
Няма там скръб, нито веч въздишат,
Няма там грях, нито веч умират!
    Аз съм странен, аз съм пришлец тук
    Мога да остана само една нощ!
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти