НачалоГоре, о душо моя
372. Горе, о душо моя
С. П. 552, Д. П. 367
1. Горе, о, душо моя,
Простри крилата си,
Всите суетни неща
На тоз свят остави.
    Няма тук за теб покой,
    Горе бързай към небе,
    Там е Бащинът дом твой,
    Жилището твое.

2. От морета облаци
Приимат си вода,
И я дават на реки:
Те тичат към моря.
    Тъй и чадо Божие
    Търси горе дома свой,
    В Бащино обятие
    Намерва си покой.

3. Не плачете, пътници,
Ще дойде милий Спас:
Той жилища приготви,
Там ще приеме вас.
    Той познава ваший труд,
    И награда ще даде,
    Мир и радост вместо скръб,
    Вместо земя - небе!
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор