НачалоТаз повест тук е сладка
288. Таз повест тук е сладка
1. Обичам да приказвам
За вечните неща;
На грешни да посочвам
Спасителя Христа!
    Предметът на таз повест
    Е вечната любов:
    Такъв предмет друг няма
    В тоз свят, ни стар, ни нов.
        Таз повест тук е сладка;
        Горе ще е по-сладка;
        Вестта зарад Исуса, -
        За Нег’вата любов.

2. Обичам тази повест,
Знам, че е истинска;
Тя удовлетворява
Жадната ми душа.
    Що е за мене сторил,
    Аз вярвам туй добре,
    Ще стори и за други, -
    Ей, и за всичките.
        Таз повест и пр.

3. И колкото повтарям
Таз повест за Спасът,
По-сладка я намервам,
По-чудна всеки път.
    Мнозина не са чули
    Това известие;
    Таз повест не са чели
    В Словото Божие.
        Таз повест и пр.

4. И горе с лик небесен
Кога во век веков
Ний славим с Нова Песен
Христовата любов,
    Знаем, че тази радост
    Приготвена е нам,
    Същата стара повест
    Да пеем вечно там.
        Таз повест и пр.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор