НачалоКогато пред престола Ти
175. Когато пред престола Ти
1. Когато пред престола Ти
Се кланяме в молба
Дарувай, Боже, Духа Си,
Дух на истината.

2. Кога за греховете си
Търсим прощение,
О, дай да ги усещаме
И мразим от сърце.

3. Когато просим милости,
Ако ни ги дадеш,
Да хвалим Теб, да хвалим пак
Кога ги отречеш.

4. Нашата воля нека е
По волята Твоя;
Да припознаваме в двете
Същата доброта.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор