НачалоО, елате, вси ранени
36. О, елате, вси ранени
С. П. 97
1. О елате, вси ранени,
Слаби, болни грешници!
Ей, Исус ви чака, пълен
От любов да ви спаси;
    Той е мощен, благоволен ||
    Веч не се съмнявайте ||

2. Вий от всичко сте лишени,
Но елате с простота;
Покаяние и вяра, -
Всички свети качества
    Без пари, вий сиромаси, ||
    Си купете от Христа ||

3. Ни да ви забави съвест,
Ни достойност чакайте:
Таз достойност само иска,
Нужда да усещате:
    Туй ви дава, даром дава ||
    Той чрез Духа Си Светий. ||
Исая 55:1
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти