НачалоО, елате, вси ранени
36. О, елате, вси ранени
1. О, елате, вси ранени,
Слаби, болни грешници!
Ей, Исус ви чака, пълен
От любов да ви спаси;
    Той е мощен, благоволен,
||

    Веч не се съмнявайте!
||


2. Вий от всичко сте лишени,
Но елате с простота;
Покаяние и вяра -
Всички свети качества
    Без пари, вий, сиромаси
||

    Си купете от Христа!
||


3. Ни да ви забави съвест,
Ни достойност чакайте:
Таз достойност само иска,
Нужда да усещате -
    Туй ви дава, даром дава
||

    Той чрез Духа Си Светий.
||
Исая 55:1
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти