НачалоЩо да сторя за Исуса?
454. Що да сторя за Исуса?
1. Що мога аз да сторя
За моя Спас блажен?
Аз да живея вечно,
Той е умрял за мен.
    За приноси аз нямам
    Ни злато, ни сребро,
    Ни камъни безценни:
    Какво да дам, какво?

2. Ръцете ми са слаби,
Но имам весел глас,
Мога да славословя
Преблагия си Спас.
    Аз с радост ще приказвам
    Всите му добрини,
    И с песни ще Го хваля
    През всичките си дни.

3. Христос ме е изкупил
С кръвта Си, Негов съм.
Себе и все, що имам
Аз волно ще Му дам.
    Дано аз не се скитам
    Вън от Христовий двор,
    А вечно да Го хваля
    Между небесний хор.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти