НачалоИсус Назарянинът минава
40. Исус Назарянинът минава
С. П. 179
1. Какви са тез смущения
Сега що стават из града?
Отгде са тия множества?
Що значат тез събрания?
    Народ си тихо казува:
||

    "Исус Назарянинът минава."
||


2. Исус! А кой ли Той ще е,
Че целий град се тъй тресе?
Чудесна сила има ли,
Че тъй възбужда всичките?
    Гласът пак тихо казува:
||

    "Исус Назарянинът минава."
||


3. Исус, Тоз който някога
Слязъл, та посетил света,
През где заминал, болните
Приели даром здравие.
    И слепий с радост чул гласа:
||

    "Исус Назарянинът минава."
||


4. Пак иде Той и казува:
"О, уморений ти, ела,
При Мене има в пълнота
Прощение, мир и веселба".
    О, слепий грешниче, ела,
||

    "Исус Назарянинът минава."
||


5. Но ако все против стоиш
И любовта Му не рачиш,
Уви! Ще те остави Той
Под игото на врага твой.
    Тогаз ще чуеш този глас:
||

    "Ето, вече минал е твоят Спас".
||
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти