НачалоИсус Назарянинът минава
40. Исус Назарянинът минава
1. Какви са тез смущения
Сега що стават из града?
Отгде са тия множества?
Що значат тез събрания?
    Народ си тихо казува:
||

    "Исус Назарянинът минава."
||


2. Исус! А кой ли Той ще е,
Че целий град се тъй тресе?
Чудесна сила има ли,
Че тъй възбужда всичките?
    Гласът пак тихо казува:
||

    "Исус Назарянинът минава."
||


3. Исус, Тоз който някога
Слязъл, та посетил света,
През где заминал, болните
Приели даром здравие.
    И слепий с радост чул гласа:
||

    "Исус Назарянинът минава."
||


4. Пак иде Той и казува:
"О, уморений ти, ела,
При Мене има в пълнота
Прощение, мир и веселба".
    О, слепий грешниче, ела,
||

    "Исус Назарянинът минава."
||


5. Но ако все против стоиш
И любовта Му не рачиш,
Уви! Ще те остави Той
Под игото на врага твой.
    Тогаз ще чуеш този глас:
||

    "Ето, вече минал е твоят Спас".
||
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти