НачалоИмам Отец във славната земя
395. Имам Отец във славната земя
С. П. 199
1. Имам Отец във славната земя,
Отец ме вика от сега,
Да ида аз в оназ земя.
    Аз отивам, отивам в оназ земя,
    Отец ме" вика от сега,
    Да ида аз в оназ земя.

2. Имам Спасител в славната земя,
Исус ме кани от сега,
Да ида аз оназ земя.
    Аз отивам и пр.

3. Имам венец там в славната земя,
Исус ми казва от сега,
Че нося ще в оназ земя.
    Аз отивам и пр.

4. Имам и близки в славната земя
Исус ми казва от сега,
Че нося ще в оназ земя.
    Аз отивам и пр.

5. Ще ли те срещна аз в оназ земя?
Ще хвалим там ний на всегда
Исуса в славната земя.
    Наедно да отидем в оназ земя,
    Наедно да отидем в оназ земя:
    Ще хвалим там ний на всегда
    Исуса в славната земя.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти