НачалоИмам Отец във славната земя
395. Имам Отец във славната земя
1. Имам Отец във славната земя,
||

Отец ме вика отсега,
Да ида аз в оназ земя.
    Аз отивам, отивам в оназ земя,
||

    Отец ме вика отсега,
    Да ида аз в оназ земя.

2. Имам Спасител в славната земя,
||

Исус ме кани от сега,
Да ида аз в оназ земя.
    Аз отивам и пр.

3. Имам венец там в славната земя,
||

Исус ми казва отсега,
Че нося ще в оназ земя.
    Аз отивам и пр.

4. Имам и близки в славната земя
||

Исус ми казва отсега,
Да стигна аз в оназ земя.
    Аз отивам и пр.

5. Ще ли те срещна аз в оназ земя?
||

Ще хвалим там ний навсегда
Исуса в славната земя.
    Наедно да отидем в оназ земя,
    Наедно да отидем в оназ земя:
    Ще хвалим там ний навсегда
    Исуса в славната земя.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти