НачалоСамо във Теб, Исусе мой
531. Само във Теб, Исусе мой
1. Само във Теб, Исусе мой,
Намирам радост и покой,
С нищо не може се сравни
Мирът, що даваш Ти.
    Светски наслади от всеки род
    В края не дават никакъв плод,
    Само във Тебе трайно е все, -
    Само във Теб, Христе!

2. Само в Теб има светлина,
Тя свети като фар в нощта
И води стъпките мои
Над бурните вълни.
    Само във Теб когато съм скрит,
    Аз съм закрилен, като със щит,
    От изкушен’я дене, ноще, -
    Само във Теб, Христе!

3. Само във Теб през мрачни дни,
Кат няма слънце, ни звезди,
Аз уповавам и нощя,
Пея на Теб хвала.
    Само във Теб, всред всички беди
    Скърби изчезват, мракът лети,
    Имам надежда и съм добре, -
    Само във Теб, Христе

4. Само във Теб! Живота Свой
Даде за мен, да бъда Твой.
От вси петна изми в Кръвта
Грешната ми душа.
    Само във Теб се радвам сега,
    С вяра вървя, но скоро и тя
    Ще се изпълни горе в небе, -
    Само във Теб, Христе!
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти