НачалоТи си моята любов
617. Ти си моята любов
1. О, Христе Исусе, Ти Си моята любов
В Теб намирам, Спасе, милост, святост, бащин зов
Мен избавяй всякога от страстен път,
Ти не ме оставяш да напусна бащин кът.

2. Всякога ме пазиш и държиш ме в Твоя път
Винаги избавяш от злостта на този свят.
Учиш ме чрез вяра да пребъдвам в тежки дни,
Бягам от поквара към небесни висини.

3. Тебе ще възпявам, докато съм жив в тоз свят
Тебе ще възхвалявам, че изпълняш с благодат
Грешници сме ние, Ти биде разпнат за нас,
Враг не ще надвие, Ти си с мене всеки час.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти