НачалоОткак в мен Исус Сам влезна
119. Откак в мен Исус Сам влезна
1. Каква чудна промяна във мене стана,
В сърце ми Исус кат влезна!
Светлина се разлива във мойта душа,
Откак Той в сърце ми влезна!

    Откак в мен Исус Сам влезна,
    Откак в мен Исус Сам влезна,
    Чудна радост изпълва моята душа,
    Откак в мен Исус Сам влезна!

2. Аз престанах да скитам далеч от дома,
Откак Той в сърце ми влезна!
Всите ми грехове е омил във Кръвта,
Откак Той в сърце ми влезна!
    Откак в мен и пр.

3. В мен надежда чудесна, блажена цари,
Откак Той в сърце ми влезна!
Ще го срещна на облак със всички свети,
Откак Той в сърце ми влезна!
    Откак в мен и пр.

4. Аз ожидам за новия град в небеса,
Откак Той в сърце ми влезна!
Ще живея в блаженство всегда със Христа,
Откак Той в сърце ми влезна!
    Откак в мен и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти