НачалоТук само мисълта, Христе
143. Тук само мисълта, Христе
1. Тук само мисълта, Христе,
За Теб гърдите ми
Със сладост пълни, - що ще е
В присъствието Ти?

2. Сърце не може изрази,
Език не мож’ изре
по-сладко име, Господи,
От името Твое.

3. На грешните отчаяни
Ти си Приятел драг;
Към тези що Те търсят, Ти
Христе, - о, колко благ!

4. На всичко що приемат Те
Спасител драг си Ти;
Човек не може, о, Христе,
Таз милост изяви.

5. Едничка радост нам си Ти,
Едничка и любов;
Тебе сега ще хвалим ний
И горе в век веков.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти