НачалоПътувах в мрачна нощ
641. Пътувах в мрачна нощ
1. Пътувах в мрачна нощ докле
Спасителят дойде,
И слънце ярко на любов
Грехът от мен отне.
    Слънце ярко, днес в душа ми грей
    Радост в мен Спасителят сам сей,
    Че откак грехът ми Той е опростил
    С ярко слънце пътят ми е осветил.

2. Гъстят се тъмни облаци и
И бурята бесней,
Но бодро крача аз напред
В мен ярко слънце грей.
    Слънце ярко . . .

3. В таз светлина се движа аз
Спасителят е с мен,
И смело все напред вървя
Щастлив съм и блажен.
    Слънце ярко . . .

4. Небе отваря се над мен
И с радост влизам там,
И виждам Господа Христа
Във Святия Му храм.
    Слънце ярко . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти