НачалоМилост, о Давидов Сине
113. Милост, о Давидов Сине
1. „Милост, о, Давидов Сине!"
Вика слепий Вартимей;
"Ти помилвал си мнозина:
Господи, помилвай ме!"

2. Запрещаваха му строго,
Казваха му да мълчи;
Още повече той вика:
"Милост! Милост, Господи!"

3. Вартимей какво поиска?
Ни сребро, нито злато;
Той иска и Господ даде,
Нещо още по-добро.

4. "Милост, о, Давидов Сине!
Слепотата ми дигни!"
И Исус каза: "Прогледай;
Вярата те изцели. "

5. Чуйте го как хвали Бога
И на всите с весел глас
Казва: "Не ли ви е чудно?
Аз намерих славен Спас".

6. О, дано Спаса познаят
Всите слепи тутакси,
Да Го търсят и намерят!
Всите Той ще изцели.
Лука 18:35
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор