НачалоКогато вихър върху мен слети
548. Когато вихър върху мен слети
1. Когато вихър, върху мен слети
И тласкат ме пенливите вълни,
Едва задържам се зашеметен
Руши се почвата под мен.
    Тогаз Исусе, Ти стани
    До мене близо застани.

2. Ей там на скрит е моя страшен враг
Развял в закана черния си флаг,
Опъват лък злокобните ръце
Стрела свисти към моето сърце.
    Тогаз Исусе и пр.

3. Щом мрак нападне моята душа
И любовта хладнее ми в сърце,
Щом мрак покрие моето лице
Отчаян викам, чуй ела.
    Ела, Исусе, ощ сега
    Ела, загива моята душа.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти