НачалоКогато вихър върху мен слети
548. Когато вихър върху мен слети
1. Когато вихър върху мен слети
И тласкат ме пенливите вълни,
Едва задържам се зашеметен
Руши се почвата под мен.
    Тогаз Исусе, Ти стани
||

    До мене близо застани.
||


2. Ей там, на скрит е моят страшен враг,
Развял в закана черния си флаг,
Опъват лък злокобните ръце
Стрела свисти към моето сърце.
    Тогаз Исусе и пр.

3. Щом мрак нападне моята душа
И любовта хладнее ми в сърце,
Щом мрак покрие моето лице
Отчаян викам, чуй ела.
    Ела, Исусе, ощ сега
    Ела, загива моята душа.
||
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти