НачалоСамо ти ме води
629. Само ти ме води
1. Само Ти Си мой Спасител
Вожд и Победител мой
Тебе с радост се предавам
Ти води ме в пътя Твой.
    Само Ти, ме води
    И по пътя ми свети.

2. Ти душата ми познаваш
Дай ми радост и покой
С Тебе смело аз заставам
И ожидам пътя Твой.
    Само Ти . . .

3. С Тебе искам да живея
С Тебе искам да умра
С любовта Си Ти плени ме
И дари ми вечността.
    Само Ти . . .

4. Само Тебе аз ожидам
Път отворен и голям
Любовта Ти ме привлече
И ме води в Ханаан.
    Само Ти . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти