НачалоЕто горе, пред престола
393. Ето горе, пред престола
1. Ето, горе пред престола
Множество стои,
Всички пеят нова песен,
Хвалят Спаса ни:
    "На Тогоз, що ни възлюби,
    Спаса наш един,
    Слава да възпеем днес ний
    И във век. Амин. "

2. Те еднаж тук бяха грешни,
Мръсни бяха вси,
Днес те горе с бели дрехи
Са облечени.
    На Тогоз и пр.

3. Без надежда бихме били,
Да не бе спасил
Той нас, недостойни грешни,
И от грях омил.
    На Тогоз и пр.

4. А сега и ний ще хвалим
Същий славен Спас,
Наедно с тях ще възвисим
С радост наший глас:
    На Тогоз и пр.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор