НачалоГоспод дохожда
351. Господ дохожда
1. Господ дохожда, ето Го!
В съдийското Си облекло,
Трепери цялата земя,
Отваря се вси гробища!
    Огън пламтящи служи Му,
    Вихрушка служи Господу,
    Синай пред Него таи се,
    И изсушават се моря!

2. Вразите Му, ударени
Със страх и трепет, бягат вси,
Напразно търсят всякъде
От яростта прибежище,
    А вий, о, Негови светци,
    Вдигнете вашите глави,
    Спасенето ви е дошло,
    И вечното ви тържество.
Откровение 6:14
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор