НачалоО, някога когато бях
672. О, някога когато бях
1. О, някога когато бях
Отчаян, уморен;
Тогаз отидох при Христа
При Христа и Той ме утеши.

2. Чудно блаженство чувствам аз
В Исуса всякъде;
Той мене води към небе
Към небе, във слава Божия.

3. Душо блуждаеща в света
О, чуй и днес реши;
Да следваш от сега Христа
От сега Христа, душа си да спасиш.

4. И днес когато си решил
Да следваш Господа;
Към Него ти вдигни очи
Вдигни очи, сърдечно вдигни.

5. Той слуша нашите молби
И дава благодат;
И сила на отпаднали
На отпаднали, когато се свестят.

6. И във Господните ръце
Предавам се сега;
От светски грижи и беди
И беди ме пази всякога.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти