НачалоО, някога когато бях
672. О, някога когато бях
1. О, някога, когато бях
Отчаян, уморен;
Тогаз отидох при Христа
||

При Христа и Той ме утеши.
||


2. Чудно блаженство чувствам аз
В Исуса всякъде;
Той мене води към небе
||

Към небе, във слава Божия.
||


3. Душо, блуждаеща в света
О, чуй и днес реши;
Да следваш отсега Христа
||

Отсега Христа, душа си да спасиш.
||


4. И днес когато си решил
Да следваш Господа;
Към Него ти вдигни очи,
||

Вдигни очи, сърдечно винаги.
||


5. Той слуша нашите молби
И дава благодат;
И сила на отпаднали
||

На отпаднали, когато се свестят.
||


6. И във Господните ръце
Предавам се сега;
От светски грижи и беди
||

И беди ме пази всякога.
||
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти