НачалоНа надеждите мои
373. На надеждите мои
1. На надеждите мои
Вярно основание
И на радостта ми Ти
Си, Спасителю Христе!
    Изворе на благодат,
    От Своята пълнота
    Дай през този земен път
    Да живея "за Христа"!

2. Като в онзи бряг блажен
Стигна, Ти ме приеми
Тъмнината река от мен
Вече да Те не дели.
    След като на таз земя
    Съм живял за Теб, Христе,
    Нека бъде и смъртта
    Само "придобиване"!

3. Туй на людиете Ти
Е блажений дял, Христе,
Тук през всичките си дни
Да Ти служат с присърце,
    А приготвил си за тях
    Славен дом на небеса,
    Где далеч от скръб и грях,
    Ще са вечно "с Господа"!
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти