НачалоС"богом!
386. С"богом!
1. С’богом, догде пак се видим ний!
Благодатно да ви води,
И в кошарата Си пази!
С’богом, догде пак се видим ний!
    Господ с вас, Господ с вас,
    Догде пак се видим ний!
    Господ с вас, Господ с вас,
    Догде горе пак се видим ний!

2. С’богом догде пак се видим ний!
Да ни храни като с манна,
Всеки ден да ви закриля.
С’богом догде пак се видим ний!
    Господ с вас и пр.

3. С’богом, догде пак се видим ний!
През бедите на живота
Да ви пази Божя мишца.
С’богом, догде пак се видим ний!
    Господ с вас и пр.

4. С’богом, догде пак се видим ний!
Даже в смърт да ви засеня
Любовта Му като знаме.
С’богом, догде пак се видим ний!
    Господ с вас и пр.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор