НачалоБлага вест се възвестява
477. Блага вест се възвестява
1. Блага вест се възвестява днес за вси:
Господ търси грешниците да спаси,
Своето сърце широко отвори,
Слънцето да грей пусни!
    Слънцето да грей пусни!
||

    Своето сърце широко отвори,
    Слънцето да грей пусни!

2. Той дойде - за наший грях на кръст страда
И възкръсна - със това ни оправда,
Своето сърце широко отвори,
Слънцето да грей пусни!
    Слънцето да грей и пр.

3. Скиташ ли се тук самин, презрян от вси,
Знай, Исус и тебе търси да спаси,
Своето сърце широко отвори,
Слънцето да грей пусни!
    Слънцето да грей и пр.

4. Най-блажен е кой Христу се предаде,
Него щом възлюби, слава ще даде,
Своето сърце широко отвори,
Слънцето да грей пусни!
    Слънцето да грей и пр.

5. На земята мрачно е, но Бог слезна
И донесе нам небесна светлина,
Своето сърце широко отвори,
Слънцето да грей пусни!
    Слънцето да грей и пр.
Откровение 3:20
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти