НачалоС Христа да съм е радостно
492. С Христа да съм е радостно
1. С Христа да съм е радостно,
Е радостно, е радостно,
Той води нас на пасбища,
На сочни пасбища.
    О, Христе Исусе, Ти мене изкупи
    Ти верен Приятел, вечно мой ще си.

2 Той Дух Свети нам изпрати,
Нам изпрати, нам изпрати,
Душата ми Сам оживи
И чудно ме кръсти.
    О, Христе Исусе, и пр.

3. От все сърце Го възлюбих,
Го възлюбих, Го възлюбих,
И ще живея отсега
Със Господа Христа.
    О, Христе Исуса и пр.

4. Аз ще Му пея тук хвала,
Тук хвала, тук хвала,
Той чудна милост нам откри
И нов живот дари.
    О, Христе Исусе и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти