НачалоЧуй, гласът Исусов вика
251. Чуй, гласът Исусов вика
1. Чуй, гласът Исусов вика:
"Бели веч са нивите;
Кой за Мен ще влез’ да жъне,
Житото да събере?"
    Ще ви се даде заплата;
    Господарят кани вси:
    Кой е бърз да отговори:
    "Спасе, мене проводи"?

2. Ако ти не мож’ да стигнеш
Чуждите тъмни стани,
Мож’ езичници да срещнеш;
Около си ги търси.
    Ако нямаш куп имане,
    Дай само една лепта;
    Туй за много ще се счита
    Що ти даваш за Христа.

3. Ако ангелски глас нямаш
Нито дарби Павлови,
Просто за Христа да кажеш,
Как умря за всичките.
    Ако не ти е възможно
    Да обърнеш възрастни,
    То да водиш при Исуса
    Простодушни младенци.

4. Да не бъде ти да кажеш:
"Няма за мен работа":
Догде грешници умират,
Спас те вика в службата.
    Работата що ти дава
    Благодарно извърши;
    Кога викне, ответ дай Му:
    "Спасе, мене проводи".
Матей 9:37
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти