НачалоСпасе, Твой сладък глас
202. Спасе, Твой сладък глас
1. Спасе, Твой сладък глас
Слушаме ний;
Извор Си Ти за нас
На добрини;
    За пълнотата Ти
    Стремят се винаги
    Душите ни.

2. Извор Си Ти блажен
Нам за живот;
Ти Си нам скъпоцен,
Траен имот.
    Греха ни Ти прости;
    О, дай да носим ний
    Твой лек хомот.

3. Ако и тъмни дни
И мрак да е,
Ще се надеем ний
В Тебе, Христе;
    За любовта Твоя
    Ще пеем ний хвала
    От все сърце.
Йоан 6:68
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор