НачалоОткак съм опростен
532. Откак съм опростен
1. Откак съм опростен,
Аз честит съм и блажен,
В Исусовата кръв съм веч измит!
Грехът ми отлетя,
Ликувам от душа!
О, славен час, кога познах Исуса!
    Сам Бог ме опрости!
    Сам Бог ме опрости!
    Аз бях като роб под този гнет,
    Но, слава Исуса, той бе отнет.
    Сам Бог ме опрости!
    Сам Бог ме опрости!

2. Изчезна тегота,
Светъл ден смени нощта:
Доволен съм и радостен в Христа!
Със право пея днес,
Разказвам тази вест,
Че грях и срам изчезват чрез Исуса!
    Сам Бог ме опрости и пр.

3. С възхита веч вървя,
Мене радва мисълта,
Че даром Бог спаси ме от греха!
Аз Словото чета
И вярвам от душа,
Че всяка грижа чезне веч в Исуса!
    Сам Бог ме опрости и пр.

4. Когато в небеса
Срещна радостно Христа
И всичките измити във Кръвта,
Всред чудна светлина,
Свободни от греха,
Ще славим завсегда Христа Исуса!
    Сам Бог ме опрости и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти