НачалоВъзкръсна силний Спас
334. Възкръсна силний Спас
1. Възкръсна силний Спас
Остави гробний ров!
Който умря за нас
Жив е во век веков!
    Пленникът се освободи:
||

    Смъртта Той славно победи!

2. Възкръснал е Господ,
И радостно сега
Той вижда славний плод
На всите Си тегла!
    Ходатай е за грешните:
||

    За тях Той клетва претърпя!

3. О, славно тържество!
Исус се съживи,
И с Него наедно
Исусовите вси!
    Где, смърте, жилото твое?
||

    Твоя победа, аде, где?
1 Коринтяни 15:52
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти