НачалоВиж времето бързо отлита
688. Виж времето бързо отлита
1. Виж времето бързо отлита
Изпълват се всички слова,
Що Словото Божие разкрива
И кани все още : "Ела"
    Ще приемеш ли поканата сега
    На Спасителя любим от Голгота,
    И невяста да му бъдеш в небеса
    Или вън да си във вечна тъмнина.

2. Знай милостта скоро ще свърши
Ще дойде веч съдния ден,
Предай се в ръцете на Спаса
И с Него ще бъдеш блажен.
    Ще приемеш ли . . .

3. Ах колко е чудно в ръцете
На Спаса любим от небе,
Изпълва с мир, радост сърцето
Когато му се предаде.
    Ще приемеш ли . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти