НачалоО, малко стадо, не се бой
272. О, малко стадо, не се бой
1. О, малко стадо, не се бой
От гневний враг. Що може той? -
Да ни съсипе ще,
Но неговото тържество
    Привидно ще и временно
    Над светите да е.

2. Бъдете крепки! Слаби сте:
Врагът ви хит’р и силен е:
По-силен е ваш Спас.
Ако и скрит до време, Той
    Препасал Си е меч за бой;
    Мъстител е за вас!

3. Колкото Словото Бож’е
Е верно, толкоз верно е,
Че Той ще победи:
Върх камък зида Своя храм;
    Няма да одолеят нам
    Вратата адови!

4. Скоро при нас, Христе, дойди,
Своята мишца обнажи;
Ти си нам Спас един.
Тъй ний, Твоите людие,
    Ще хвалим името Твое
    Во век веков, Амин.
Лука 12:32
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти