НачалоКойто с вяра погледне
484. Който с вяра погледне
1. Който с вяра погледне към кръста Христов,
Ще намери покой в пълнота,
Грешниче, виж Исус как за теб от любов
На Голготския кръст пострада.
    Виж! Виж! Грешний, виж!
    Ето раните там, ето извор от кръв,
    О, пречудна е тази любов!

2. Непрогледна тъма е във твойта душа -
Ти жадуваш и търсиш покой,
Погледни на Христа, "Вечната Светлина",
Сам вода на живот дава Той.
    Виж! Виж! Грешний, виж! и пр.

3. Той изкупи и теб от греха и смъртта
Със живота Си Сам заплати,
Где смъртта със отровното жило сега? -
Сили адски Христос победи.
    Виж! Виж! Грешний, виж! и пр.

4. О, защо тебе бавят съмнене и страх?
Погледни на Исуса Христа,
Днес повярвай! - кръвта Му измива от грях,
Ти ще станеш блажен навсегда.
    Виж! Виж! Грешний, виж! и пр.
Йоан 1:29
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти