НачалоИсус благославя децата
448. Исус благославя децата
1. Когато аз старата повест чета,
Как Исус беше тук на тоз свят,
Как със благост прегърна Той малки деца,
Казвам: "О, да бях аз между тях!"

2. Да беше възложил ръце милий Спас
Със любов и на мойта глава,
И да бях слушал аз благодатния глас:
"Нека дойдат при Мене деца. "

3. Но още с молитва аз мога Христа
Да намирам във Божия храм:
Ако искрено тука Го търся сега,
Аз ще видя Лицето Му там.

4. Той има готови места на небе
Зарад всите омити от грях,
Защото Той каза: "Приготвено е
Небесното царство за тях. "
Марк 9:37
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти