НачалоТи не се обръщай никога назад
587. Ти не се обръщай никога назад
1. Ти дошел си на света и си тръгнал да вървиш
Но не се обръщай никога назад.
Много врази и стрели ще те дебнат отстрани
Ти не се обръщай никога назад.
    Алилуя ти викни с вяра кръста си вдигни
    И не се обръщай никога назад и настрани.
    Алилуя ти викни с вяра кръста си вдигни
    И не се обръщай никога назад.

2. От Содом Лот излезна не погледна настрана
И по пътя прав нагоре той тръгна.
Но обърна се назад, там жена му щом се спря
И на стълб от сол тогава тя стана.
    Алилуя ти викни. . .

3. Пътят ти е очертан води право в Ханаан
Но не се отбивай никога встрани.
През пустинни долини Той пред тебе ще върви
Но не се обръщай никога назад.
    Алилуя ти викни. . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти