НачалоКогато по море
232. Когато по море
С. П. 167, Д. П. 243
1. Когато по море
На тоз преходен мир
Спокойно плува корабът
Къмто небесний пир, -

2. Тогава, Боже наш,
С сърца признателни
Ще дигаме към Тебе глас
На песни радостни.

3. Но ако и вълни
Се вдигат окол нас,
Пак в развълнените води
Тебе ще хвалим с глас.

4. За нас и тишина
И буря благи са,
по-бързо да отиваме
При Господа Христа.

5. Дух дай ни, Господи,
Покорен и смирен;
Помагай с вяра искрена
Да ходим всеки ден.
Псалми 46:3
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор