НачалоКогато по море
232. Когато по море
1. Когато по море
На тоз преходен мир
Спокойно плува корабът
||

Къмто небесний пир, -
||


2. Тогава, Боже наш,
С сърца признателни
Ще дигаме към Тебе глас
||

На песни радостни.
||


3. Но ако и вълни
Се вдигат окол’ нас,
Пак в развълнените води
||

Тебе ще хвалим с глас.
||


4. За нас и тишина
И буря благи са,
По-бързо да отиваме
||

При Господа Христа.
||


5. Дух дай ни, Господи,
Покорен и смирен;
Помагай с вяра искрена
||

Да ходим всеки ден.
||
Псалми 46:3
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор