НачалоГде ще прекараш Вечността?
475. Где ще прекараш Вечността?
1. Где ще прекараш Вечността?
Мислиш ли, грешниче, сега?
Безсмъртна имаш ти душа -
Где ще прекараш Вечността?
    О, дай ответ, о, дай ответ!
    Где ще прекараш Вечността?

2. Други приимат днес Христа
И се отвръщат от греха,
Техният дял е в небеса.
Где ще прекараш Вечността?
    О, дай ответ и пр.

3. Ти пренебрегваш тесний път,
Завлича те широкият,
Краят не виждаш ли сега?
Где ще прекараш Вечността?
    О, дай ответ и пр.

4. Душо, покай се този час,
Теб ще приеме твоят Спас,
Тогаз ти можеш Му каза:
"С Теб ще прекарам Вечността!"
    О, дай ответ, о, дай ответ!
    Где ще прекараш Вечността?
    О, дай ответ, о, дай ответ!
    С Теб ще прекарам Вечността.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти