НачалоВремето веч наближава
356. Времето веч наближава
1. Времето веч наближава
Спас наш да се яви,
Облечен в голяма слава,
Идещ на облаци.
    В миг Него ний ще посрещнем,
    Кат чуем тръбний глас,
    Окол престола ще пеем,
    "Слава на наший Спас!"
        "Слава, почит и власт",
        Туй ще е песента,
        "Слава на чудний Спас,
        Отец на вечността!
        Слава! Аллилуя!
        На милостивий Спас!"            
        Ний очакваме да Го посрещнем
        Всеки час!

2. Във жилищата небесни
Смъртта не ще цари,
Там през години безчетни
Безсмъртни ще сме ний.
    Там всички верни ще влязат
    В мир, радост и покой,
    Скръб, болести ще изчезнат -
    Ще ги премахне Той.
        Слава, почит и пр.

3. Изчезнат ще страх, съмнен’я,
Врагът не ще е там,
А ще се чуват хвален’я
На Агнеца заклан!
    Към дом небесен щом литна
    При зова на Христа,
    "Слава Исусу" ще викна,
    За мен Той пострада!
        Слава, почит и пр.

4. В онази небесна слава
Спас наш ще славно грей,
Нощ вечний ден не сменява
Сам Той като светлей
    О, как сърдечно ожидам
    Там да отида аз
    И с удивлен’е да гледам
    Лика на моя Спас!
        Слава, почит и пр.
1 Солунци 4:15
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти