НачалоКак дните ни летят напред
516. Как дните ни летят напред
1. Как дните ни летят напред,
Несетно с бързина,
Един след други се редят,
Отиват в вечността.
    Час след час и ден след ден,
    Наближава край блажен,
    Ще се чуе тръбний глас
    И ще дойде наший Спас.

2. Когато дойде и за мен
Призовка от Отца,
Къде ще ида в онзи ден
Туй зная от сега.
    Час след час и пр.

3. Сърдечно вярвам, че това
Ще бъде Божий зов,
Не се страхувам от смъртта,
Аз съм во век Христов.
    Час след час и пр.

4. Христе, в последния ми час
По-близо Ти бъди,
Между слугите Си тогаз
И мене помени.
    Час след час и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти