НачалоЕрусалим
676. Ерусалим
1. Аз виждам във видение град Ерусалим
Облечен в чудна слава и блясък несравним
Със улици от злато, със бисерни врати
О, искаш ли да дойдеш във този град и ти,
Где сладък мир дарява Спасителят любим?
    Ерусалим, Ерусалим, кристален град мечта
    Символ на блаженство вечно, на трайна красота.

2. Аз виждам и престола на Господа Христа
И ангели, светии да пеят песента
На Агнеца, Спасителя понесъл грехове
На всичките човеци от всички векове,
От слънце няма нужда там - Христос е светлина.
    Ерусалим, Ерусалим . . .

3. Тече спокойно през града реката на живот
До нея на дърво прекрасно зрее сочен плод
Народите от целий свят във този чуден град
Донасят славните неща на своя труд богат.
Ах, как ожидам сетни миг да чуя Глас блажен:
„Ела, мой сине, у дома да бъдеш вечно с Мен.“
О, няма по-желан ответ на моите мечти.
    Ерусалим, Ерусалим, ти светъл като ден
    Към тебе мойта песен днес възторжено лети.
||
Мелодия

Едноглас