НачалоЙерусалим цял златен
404. Йерусалим цял златен
1. Йерусалим цял златен -
Град със мляко и мед
Кат отдалеч го виждам,
Прекрасен е на глед.
    Не зная, да, не зная
    Що радост има там,
    Що светлост и що слава
    Посред небесний дом!

2. Обител на светците!
Великолепен двор!
Тържествено там пее
На мъченици хор.
    Спасените там биват
    Избавени от грях,
    И между тях е Князът,
    Светилото за тях!

3. От всяко изкушен’е,
Те са свободни веч,
От грижи и съблазни
И страхове далеч.
    Облечени те днес са
    Със бели облекла,
    И със Христа пируват
    Във вечна веселба.
Откровение 21:21
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти