НачалоКогато гледам чудний кръст
76. Когато гледам чудний кръст
1. Когато гледам чудний кръст
На Спаса моего Христа
Цял свят се вижда като пръст:
Печалба считам за щета.

2. О, Боже, да се хваля аз
Не дай, освен с кръста Христов:
Имот и чест нищо не са,
Сравнени с Неговата кръв.

3. Виж! От ръце, нозе, глава
Скръб купно и любов текат:
Дали любов и скръб така
Могат да се съединят?

4. Като го виждам там предан
За мен - за моя грях разпят,
Светът е веч умрял за мен,
Умрял и аз за всичкий свят.

5. За таз любов вселенната
Най-долен принос би била;
Любов тъй чудна, - Божия,
Иска имот, живот, душа.
Галатяни 6:14
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти