НачалоО златний ден
109. О златний ден
С. П. 267
1. О златний ден, о Божий ден,
Кога души безгрешни там,
В Едемский Рай живот блажен
Живееха, без страх, без срам.
    О, сладкий Рай, блажений рай!
    Когда ще се преселим там,
    В небесний Рай, блажений Рай
    Где Спасът ни царува сам?

2. Грехът дойде, и страх и смърт
И огнен меч последваха:
Порок и клетва, с Божий съд,
Грабнаха Рай от таз земя.
    О, сладкий Рай и пр.

3. Виж болките, виж старостта:
Ах, смъртний человече, знай,
Вси тези пълни гробища
Показват, че тук няма рай.
    О, сладкий Рай и пр.

4. О златний ден! ще се яви
Христос, да спре скръбта до край,
И в славата облечени
Да прибере Своите в рай.
    О, сладкий Рай и пр.
1 Коринтяни 15:22
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти