НачалоО златний ден
109. О златний ден
1. О, златний ден, о, Божий ден,
Кога души безгрешни там,
В Едемский Рай живот блажен
Живееха, без страх, без срам.
    О, сладкий Рай, блажений Рай!
    Когда ще се преселим там,
    В небесний Рай, блажений Рай
    Где Спасът ни царува сам?

2. Грехът дойде, и страх и смърт
И огнен меч последваха:
Порок и клетва, с Божий съд,
Грабнаха Рай от таз земя.
    О, сладкий Рай и пр.

3. Виж болките, виж старостта:
Ах, смъртний человече, знай,
Вси тези пълни гробища
Показват, че тук няма Рай.
    О, сладкий Рай и пр.

4. О, златний ден! Ще се яви
Христос, да спре скръбта докрай,
И в славата облечени
Да прибере Своите в Рай.
    О, сладкий Рай и пр.
1 Коринтяни 15:22
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти