НачалоПрестолът Божий
616. Престолът Божий
1. Престолът Божий винаги
Достъпен е за мене знам,
И грешници отчаяни
Прием намират там.
Ти каниш ме с любов, о мил Христе,
Спасителю, блажен
Зовеш обременените
Такива като мен.

2. Под бремето на моя грях
Лежах окаян във пръстта,
Но Ти дойде аз заживях
Свободен от греха.
Ти каниш ме . . .

3. Ти Господи, си моя щит
В беда опасност, всякога
В` Теб аз съм безопасно скрит
Пропъждам веч врага.
Ти каниш ме . . .

4. Самото насърчение
За мене, о, Исусе мой
Е обещанието Твое
Е и завета Твой.
Ти каниш ме . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти