НачалоПрестолът Божий
616. Престолът Божий
1. Престолът Божий винаги
Достъпен е за мене знам,
И грешници отчаяни
Прием намират там.
    Ти каниш ме с любов, о, мил Христе,
    Спасителю блажен,
    Зовеш обременените
    Такива като мен.

2. Под бремето на моя грях
Лежах окаян във пръстта,
Но Ти дойде, аз заживях
Свободен от греха.
    Ти каниш ме . . .

3. Ти, Господи, си моя щит
В беда опасност, всякога
В Теб аз съм безопасно скрит
Пропъждам веч врага.
    Ти каниш ме . . .

4. Самото насърчение
За мене, о, Исусе мой
Е обещан’ето Твое
Е и завета Твой.
    Ти каниш ме . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти