НачалоТи велик и славен Цар
159. Ти велик и славен Цар
1. О, Ти велик и славен Цар,
На всичкото в света Творец,
Строг съдия и Господар
И Благодетел и Отец!

2. Мравинка малка съм в праха,
Твар бедна в този свят широк;
Към Тебе дигам си гласа, -
Къмто престола Твой висок.

3. И моля, Ти ми помогни
Чрез Тебе да се укрепя,
Световните злочестини
Да мога да ги претърпя.

4. Велик си, Боже, силен Ти,
Нищожен аз и твърде слаб;
От зло и напаст защити
Мене смирения Си раб.

5. Устата ми запечати
Да не продумам аз лъжа;
Волята ми Ти въздържи
Към зло да се не приближа.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор