НачалоЩе чакам и ще слушам
577. Ще чакам и ще слушам
1. Ще чакам и ще слушам Твоя глас
||

Ела при мен и ороси ме Ти с благодатта
||

Да вляза в царството на вечността.
||


2. Спасителю, след Теб ме Ти води
||

Звезда бъди ми в тая тъмна нощ и ми свети
||

Сърцето ми за Тебе да тупти.
||


3. И зная с Теб ще вляза в горний храм
||

Където с песни славословия във Твоя дом
||

Ще пеем ний пред Белия престол.
||


4. Ще кажеш: Верний рабе, ти ела
||

И влез във Моя мир, в блаженство скъпо завсегда
||

Влезни във Царството на Вечността.
||
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти