НачалоЩе чакам и ще слушам
577. Ще чакам и ще слушам
1. Ще чакам и ще слушам Твоя глас (2)
Ела при мен и ороси ме Ти с благодатта
Да вляза в царството на вечността.

2. Спасителю, след Теб Ме ти води (2)
Звезда бъди ми в тая тъмна нощ и ми свети
Сърцето ми за Тебе да тупти.

3. И зная със Теб ще вляза в горний храм (2)
Където с песни славословия във Твоя дом
Ще пеем ний пред Белия престол.

4. Ще кажеш: Верний рабе, ти ела (2)
И влез във моя мир в блаженство скъпо за всегда
Влезни във Царството на Вечността.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти