НачалоНа Голгота
723. На Голгота
1. На Голгота аз сега съзирам
Един Свят страдалец се мъчи,
Окол Него всякъде се чува
Страшен вик на ярост и хули.

2. В тоз момент със сълзи на очите
И със скръбни вопли и молби,
Аз се каех за греха и гледах
Към това измъчено лице.

3. И когато в сълзи тъй задавен
Нежен глас дочух да ми шепти,
Да напусна земната греховност
И да се облегна на Христа.

4. И очите си кога обърнах
Къмто извора на любовта,
Аз видях, че две очи ме гледат
Пълни с прошка и любов към мен.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти