НачалоСлава во вишних!
316. Слава во вишних!
1. "Слава во вишних!" Слушайте!
Аз чух чудесен глас:
Чух сбор велик с един език
Възпява нежний Спас.(3)

2. "Мир на земята!" Слушайте!
Спасител се родил:
За всяк от нас тоз славен Спас
Отец е проводил.(3)

3. "Слава во вишних!" Пейте вий!
Господ ни посетил:
За всяк един Адамов син
Сина Си е пратил.(3)

4. "Мир на земята", Пейте вий!
Месия се родил:
Запейте с глас: "Господ е с нас -
Господ Еммануил."(3)

5. Пей днеска с радост, свят!
Господ ви възлюбил:
Нек екне днес добрата вест;
"Спасител се родил!"(3)
Лука 2:14
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти