НачалоСвета Главо, ранена
328. Света Главо, ранена
1. Света Главо, ранена
Със зло безчестие,
С презрение венчана
Със кръв от трънете!
    Каква небесна слава
    Напред била Твоя!
    А днес и аз се радвам
    Да викам Теб моя!

2. Каквото Си пострадал,
Исусе, Господи,
Пострадал Си за мене
Ти взе местото ми.
    Ти претърпя страдане,
    Тежкият кръст бе Твой,
    Всичкото престъплене,
    И целий грях бе мой.

3. Пред Тебе падам, Спасе,
И търся благодат:
Прости ми греховете,
Спаси от вечна смърт.
    О, дай ми да се скрия
    В пробитата страна:
    Дари ми безопасност,
    Ти, вечна Канара!

4. С какви думи ще мога
Да Ти благодаря
За таз безкрайна милост
Към моята душа?
    Не мога да изкажа
    Доколко съм блажен,
    Покрит с Твоето тяло,
    Пречупено за мен!

5. Когато аз умирам,
Не се отдалечи,
Но близо стой и Себе
И Кръста покажи.
    В последната минута
    Стой близо и ми дай
    Жилище вечно горе
    При Себе в Своя Рай.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти